RADCA PRAWNY
Marek Szczechowski
tel.: 502 208 023

Pomoc Prawna dla Policjantów

Od ponad 12 lat radca prawny Marek Szczechowski współpracuje z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W ramach tej współpracy świadczy pomoc prawną Zarządowi Związku i jego członkom.

Pomoc prawna dotyczy spraw cywilnych, rodzinnych oraz postępowań dyscyplinarnych, występowania przed sądami administracyjnymi, a także poradnictwa w sprawach z zakresu prawa policyjnego.

Pomoc udzielana jest na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Kontakt możliwy jest telefonicznie.

 

Zapraszam.